World of Warcraft

Tải xuống World of Warcraft dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Phiên bản trả phí hoàn toàn
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
6.1.2

Tải xuống World of Warcraft

Tải xuốngdành cho Windows

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn nhấp vào Tải xuống?

  • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang web bên ngoài để hoàn thành việc tải xuống.
  • Bài đánh giá này phân tích World of Warcraft như một trò chơi độc lập. Bên cạnh trò chơi, có ba bộ mở rộng: Burning Crusade, Wrath of the Lich King và Cataclysm.
  • Nếu gặp bất kỳ vấn đề gì trong khi tải, vui lòng .

Lưu ý: Bài đánh giá này phân tích World of Warcraft như một trò chơi độc lập. Bên cạnh trò chơi, có ba bộ mở rộng: Burning Crusade, Wrath of the Lich King và Cataclysm.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác